قوانین و مقررات وکالت

از بخشنامه به كليه دستگاه‌های اجرايي در خصوص ساماندهي اقدامات اجرايي و پیگیری‌های قضايي براي مقابله مؤثر با مفاسد اقتصادی مصوب ۱۳۸۹/۱/۱۶ ریاست جمهوری

ج – تكاليف دستگاه‌ها:

۱۳ ـ براي هر پرونده شكايت لازم است يكي از كارشناسان حقوقي مجرب دستگاه مسؤوليت پيگيري شكايت در مرجع رسیدگی‌کننده را بر عهده داشته و ضمن تسجيل كليه سوابق و مدارك و مراقبت از آن‌ها به‌طور مرتب و حداقل هر ۱۵ روز پرونده را در مرجع قضايي پيگيري و گزارش‌ها كتبي از وضعيت پرونده و تصميمات مرجع قضايي را به واحدهاي مربوطه دستگاه متبوع ارائه نمايند

دکمه بازگشت به بالا