قوانین و مقررات وکالت

از آیین‌نامه اجرايي نحوه تحقيق و بازرسي، رسيدگي به شكايات و اجراي آراي شوراي رقابت مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۴ هیئت‌وزیران

ماده ۱۰ – پس از وصول نتايج تحقيق و بازرسي مرجع تحقيق، شورا موظف است ضمن تعيين زمان و مكان برگزاري جلسه رسيدگي، آن را به طرفين ابلاغ كند و در صورت لزوم توضيحات و دفاعيات آنان را استماع نمايد. طرفين می‌توانند شخصاً در جلسه حضور يابند يا وكيل معرفي كنند و يا لايحه دفاعيه به شورا تقديم نمايند. با ابلاغ وقت و مكان رسيدگي، عدم حضور طرفين مانع از رسيدگي شورا نمی‌شود.

تبصره – مشتکی‌عنه می‌تواند فردي را به‌عنوان وكيل همراه خود داشته باشد. فرد مذكور می‌تواند بدون مداخله در امر تحقيق و بازرسي پس از خاتمه تحقيقات و بازرسي مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از مشتکی‌عنه يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي شورا يا قاضي اعلام نمايد. اظهارات فرد مذكور در صورت‌جلسه منعكس می‌شود.

 

دکمه بازگشت به بالا