قوانین و مقررات وکالت

از آیین‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذیر و ارتقاي نظام مالي كشور  مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۷هیئت‌وزیران

ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۲/۱۲/۱۳۹۴)- با انتشار اوراق اجاره، رابطه وكيل و موكل ميان نهاد واسط و دارندگان اوراق اجاره برقرار می‌شود. نهاد واسط به وكالت از طرف دارندگان ملزم به‌صرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره جهت خريد دارايي موضوع انتشار و اجاره آن حسب مورد به باني و ساير اشخاص موضوع اين آیین‌نامه است، تمليك اوراق اجاره به‌منزله قبول وكالت نهاد واسط بوده و وكالت نهاد واسط تا سررسيد و تسويه نهايي اوراق اجاره غيرقابل عزل، نافذ و معتبر است.

 

دکمه بازگشت به بالا