قوانین و مقررات وکالت

از آئین‌نامه اجرائي قانون استخدام قضات و منتقلين به وزارت دادگستري و شرایط كارآموزي مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۴ وزير دادگستري

ماده ۲ ـ داوطلبان استخدام قضائي بايد داراي شرایط زير باشند:

 تبصره ۱ ـ داوطلبان شغل قضاوت چنانچه مدت قابل‌توجهی در نزد محاكم و دادسراها انجام‌وظیفه كرده باشند و نيز قضات مستعفي و بازنشسته و همچنين وكلاي دادگستري كه حداقل ۲ سال به شغل وكالت اشتغال داشته باشند و نيز اشخاصي كه با اجازه‌نامه شوراي عالي قضائي استخدام می‌شوند درصورتی‌که شورا دوره كارآموزي را درباره آن‌ها لازم نبيند از گذرانيدن دوره كارآموزي معاف خواهند شد.

 

دکمه بازگشت به بالا