قوانین و مقررات وکالت

از آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم ‏الاجراء و رسيدگي به شکایت بر طرز عمل و اقدامات اجرائي مصوب ۱۳۲۲ وزير دادگستري

ماده ۳۲ (اصلاحي ۲/۵/۱۳۴۴)- هزينه بازداشت و معالجه و آگهي و دستمزد كارشناسي و حق الحفاظه موضوع ماده ۴۱ آئین‌نامه اجرا و حق‌الوکاله وكيل طبق مقررات اين آئین‌نامه مانند اصل دين وصول خواهد شد. حق‌الوکاله وكيل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائي تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقد بين طرفين حداكثر تا ميزان مصرح در ماده ۱۴ آئین‌نامه قانون وكالت مصوب سال ۱۳۴۱ قابل وصول خواهد بود.

 

دکمه بازگشت به بالا