قوانین و مقررات وکالت

ازقانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ مجلس شورای اسلامی 

ماده‌واحده – با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر شخص می‌تواند تنها يك شغل دولتي را عهده‌دار شود.

تبصره ۴ – تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هیئت‌مدیره انواع شرکت‌های خصوصي جز شرکت‌های تعاوني ادارات و مؤسسات براي كاركنان دولت ممنوع است.

 

دکمه بازگشت به بالا