اخبار مرکز

ادامه فرآیندهای مصاحبه آزمون وکالت ۹۸ مرکز وکلای قوه قضائیه

آگهی ادامه فرآیندهای مصاحبه آزمون وکالت 98 مرکز وکلای قوه قضائیه در استانهای باقی مانده در خرداد 99

آگهی ادامه فرآیندهای مصاحبه آزمون وکالت ۹۸ مرکز وکلای قوه قضائیه در استانهای باقی مانده در خرداد ۹۹

براساس تصمیم مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاران خانواده قوه قضائیه، داوطلب می تواند محل مصاحبه خودرا انتخاب نماید اما پس از انتخاب، امکان تغییر آن را نخواهد داشت.

دکمه بازگشت به بالا