کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامۀ تضمين معاملات دولتي مصوب ۲۴/۸/۱۳۹۴ هیئت‌وزیران

ماده ۴ – ضمانت‌نامه‌های مقرر در آیین‌نامه به شرح زيرمي باشد:

چ – وثيقه ملكي معادل هشتادوپنج درصد ارزش كارشناسي رسمي آن.

دکمه بازگشت به بالا