قوانین و مقررات وکالت

آیین‌نامه وزارت دادگستری راجع به قانون وکالت مصوب ۱۳۱۷/۱/۳۰ وزیر عدلیه

وزير عدليه نظر به مواد ۲۲ و ۲۵ و ۳۲ قانون وكالت مقرر می‌دارد:

ماده ۱ ـ كليه عرض حال‌های جزئي كه به‌وسیله وكيل عدليه به پاركه ها و دادگاه‌های جزائي مركز داده می‌شود بايد داراي پوشه باشد كه در كانون وکلا عدليه موجود است درصورتی‌که عرض حال به تصدی وكيل داده نشده باشد و بعداً وكيل در آن تصدي پيدا كند وكيل مكلف است پس از قبول وكالت طبق قسمت اول اين ماده رفتار نمايد.

ماده ۲ ـ وکالت‌نامه و قراردادها بايد روي برگ‌هاي ویژه كه براي اين منظور تهیه‌شده و در كانون وکلا موجود است تنظيم گردد دفاتر دادگاه و پاركه ها بايد از قبول وکالت‌نامه‌های سابق خودداري نمايند.

ماده ۳ ـ ماده ۲ اين آئین‌نامه در مركز از اول ارديبهشت ۱۳۱۷ و در شهرستان‌ها از اول خرداد ۱۳۱۷ قابل‌اجرا است.

دکمه بازگشت به بالا