کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هیئت داوري موضوع ماده (۲۱) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۷ وزيران عضو كارگروه تصويب آیین‌نامه‌های قانون اجراي سیاست‌های كلي اصل ۴۴ قانون اساسي

ماده ۹ ـ حق‌الزحمه كارشناسي و هزينه ترجمه اسناد و مدارك، بايد توسط متقاضي پرداخت شود. هيئت مجاز است نسبت به افتتاح حساب بانكي به نام خود با امضاي مشترك رئیس و دبير هيئت نزد يكي از شعب بانک‌ها اقدام كند. دريافت و پرداخت هزینه‌های مربوط به داوري از طريق اين حساب صورت می‌گیرد.

ماده ۱۳ ـ هيئت در صورت لزوم می‌تواند نسبت به انجام تحقيقات محلي، علمي، فني، مالي، بررسي محل، ترجمه اسناد و اوراق، كارشناسي يا دريافت اطلاعات از مطلعين و نظاير اين اقدام نمايد.

دکمه بازگشت به بالا