کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه نحوه انتقال مالكيت آثار قابل احيا به صندوق احيا و بهره‌برداری از بناها و اماكن تاريخي و فرهنگي مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ هیئت‌وزیران

ماده ۲ – تبصره – قيمت بناهاي تاريخي و فرهنگي مذكور توسط هیئتی به رياست نماينده منتخب رئیس سازمان ميراث فرهنگي، صنایع‌دستی و گردشگري كه ازاین‌پس به‌اختصار سازمان ناميده می‌شود و با حضور سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين و در دفاتر صندوق به‌عنوان سرمايه صندوق درج خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا