کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه معاملات شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادر تخصصي) مصوب۱۳۸۶/۹/۴ هیئت‌وزیران

ماده ۲۷ ـ برگزاري مناقصه (مزايده) در موارد زير الزامي نيست و شركت می‌تواند بدون انجام مناقصه (مزايده) معامله موردنظر را انجام دهد:

بند ۲ ـ خريد، اجاره به‌شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول.

بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي)، با كسب نظر از هيئت كارشناسان رسمي دادگستري (حداقل سه نفر) و يا هيئت كارشناسان خبره مربوط منتخب هیئت‌مدیره در صورت نبود كارشناسان رسمي دادگستري، تعيين خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا