کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه معاملات سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌ای مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۰ وزراي عضو كميسيون اقتصاد هیئت دولت

ماده ۳ ـ معاملات ازنظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم می‌شوند:

تبصره ۲ ـ مبناي نصاب درفروش، مبلغ برآوردي است كه به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) توسط مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب (كارشناس منتخب هيئت عامل و يا كارشناس رسمي دادگستري) تعيين خواهد شد.

ماده ۱۰ ـ مزايده به يكي از طرق زير انجام می‌شود:

ب ـ در معاملات بزرگ قيمت پايه كارشناسي به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) توسط مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب (با اكثريت آراي هيئت كارشناسي متشكل از سه نفر به انتخاب هيئت عامل و يا كارشناس رسمي دادگستري) تعيين و به يكي از روش‌های زير عمل می‌شود:

۱ ـ برگزاري مزايده عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه كثيرالانتشار.

۲ ـ برگزاري مزايده محدود.

ماده ۲۶ ـ برگزاري مناقصه (مزايده) در موارد زير الزامي نيست و سازمان می‌تواند بدون انجام مناقصه (مزايده) معامله موردنظر را انجام دهد:

۱ ـ خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينـدگان مجاز وي) و تصويب هـيئت عامل، منحصربه‌فرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد.

بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) با كسب نظر از كارشناس (كارشناسان) منتخب هيئت عامل براي معامله مربوط، تعيين خواهد شد.

۲ ـ خريد، اجاره به‌شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول.

بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) با كسب نظر از هيئت كارشناسان رسمي دادگستري (حداقل سه نفر) و يا هيئت كارشناسان خبره مربوط منتخب هيئت عامل در صورت نبود كارشناسان رسمي دادگستري، تعيين خواهد شد.

۱۱ ـ خريد خدمات و كالا از طريق بازار بورس (بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران).

تبصره ۳ ـ مديرعامل مكلف است هيئت عامل و حسابرس (بازرس) سازمان را از معاملات مفاد بندهاي اين ماده و همچنين معاملات موضوع ماده (۲۸) مطلع نمايد و هيئت عامل گزارش آن‌ها را به اولين جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ارائه نمايد.

[۱] . مواد مذکور ذیل این عنوان، در آیین‌نامه‌های دیگری تحت همین مواد با همین محتوا بیان‌شده‌اند که عبارت‌اند از: آیین‌نامه معاملات شركت خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام)- آیین‌نامه معاملات شركت سهامي مادر تخصصی مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)- آیین‌نامه معاملات شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد- آیین‌نامه معاملات شركت مادر تخصصي فرودگاه‌های كشور (سهامي خاص)- آیین‌نامه معاملات صندوق ضمانت صادرات ايران- آیین‌نامه معاملات سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدكنندگان.

دکمه بازگشت به بالا