قوانین و مقررات وکالت

آیین‌نامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۵۰/۱۲/۳۰ وزیر دادگستری

ماده ۲ – موعد تجديد ثبت پروانه در آبان ماه هرسال می‌باشد.

ماده ۳ – كساني كه به ممنوعيت موقت محكوم می‌گردند درصورتی‌که مدت ممنوعيت آن‌ها یک سال يا كمتر باشد بايد تمام حق عضويت سالانه را بپردازند و درصورتی‌که مدت ممنوعيت زائد بر يك سال باشد علاوه بر حق عضويت سالي كه به وکالت خواهند پرداخت يك ثلث حق عضويت مدت ممنوعيت را نيز در موقع تجديد ثبت پروانه بايد پرداخت نمايند.

تبصره – وكلاي معلق ازنظر تأديه حق عضويت در حكم وكلاي ممنوع می‌باشند.

ماده ۴ – نام وکلایی كه در موعد مقرر در ماده دو اقدام به تأديه حق عضويت و تمديد مدت اعتبار پروانه خود ننمايند از فهرست وکلا مجاز حذف می‌گردد و درصورتی‌که بعداً مراجعه نمايند و قانوناً مانعي براي ثبت پروانه آن‌ها نباشد بايد حق عضويت معوقه را به‌اضافه حق عضويت سالي كه براي آن سال پروانه تجديد می‌شود بپردازند.

ماده ۵ – اشخاص زير از تأديه حق عضويت مقرر در ماده يك معاف هستند.

۱ – كارآموزاني كه سن آن‌ها در تاريخ تقاضاي پروانه کارآموزی كمتر از بیست‌وهشت سال تمام باشد تا اولين دعوت براي اختبار مشروط بر اینکه مدت معافيت زائد بر دو سال نگردد.

۲ – وکلا و كارگشاياني كه به علت كبر سن و يا ابتلا به امراض و يا حوادث قهري ديگر درآمد كافي نداشته باشند.

ماده ۶ – تشخيص معافيت با هیئت‌مدیره كانون وکلا دادگستري مربوطه و قطعي است.

ماده ۷ – كساني كه خود را مشمول ماده ۵ می‌دانند می‌توانند تقاضاي مستدل خود را تسليم دفتر كانون مربوطه نمايند.

ماده ۸ – قبول معافيت براي یک سال معتبر است.

ماده ۹ (اصلاحي ۱۳۸۱)- هیئت‌مدیره كانون وكلاي مركز می‌تواند هر سه (۳) سال یک‌بار با تصويب رئيس قوه قضائيه در ميزان حق عضويت مقرر در ماده ۱ تجدیدنظر نمايد؛ و بنا بر همان پيشنهاد با افزايش حق عضويت فعلي به مبلغ هفت‌صد و پنجاه‌هزار ريال موافقت دارد.

ماده ۱۰ – اين آئین‌نامه كه مشتمل بر ده ماده و يك تبصره می‌باشد و بر طبق ماده هفت قانون تشكيل صندوق تعاون وکلا و تأمین هزینه‌های كانون وکلا از طرف هیئت‌مدیره كانون وکلا دادگستري مركز پيشنهاد گرديده به تصویب می‌رسد.

دکمه بازگشت به بالا