کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه مديريت ايمني حمل‌ونقل و سوانح رانندگي مصوب ۱۳۸۸/۴/۶ وزيران عضو كارگروه توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت

ماده ۶ ـ مهم‌ترین وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مديريت فوریت‌های پزشكي در چارچوب اين آیین‌نامه به شرح زير تعيين می‌شود.

بند ۱۱ ـ ارزيابي صحنه قبل از ورود به صحنه از طريق كارشناسان مركز ارتباطات و بعد از ورود به صحنه از طريق تكنسين اورژانس.

دکمه بازگشت به بالا