کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي صندوق توسعه ملي مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ هیئت‌وزیران

ماده ۳۴ – در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه و مزايده نيست:

ب – خريد، اجاره به‌شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول كه به تشخيص رئيس هيئت عامل يا مقدمات مجاز از طرف او با كسب نظر از كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري و يا كارشناسان خبره مربوط در صورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا