کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه قانون تأسيس سازمان نظام‌مهندسی كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۱/۹/۲۹ هیئت‌وزیران

ماده ۷ – مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي می‌توانند در زمينه خدمات تخصصي از قبيل مطالعه، طراحي، اجرا، نظارت بر اجرا، راه‌اندازی، بهره‌برداری، كنترل و بازرسي، ارزيابي، تحقيق، تشخيص مشاوره، اظهارنظر فني، نظارت بر توليد يا خدمات و كارشناسي رسمي كه در چارچوب معيارهاي تخصصي در زمره امور حرفه‌ای مندرج در گواهي رتبه‌بندی و پروانه موضوع قانون می‌باشد فعاليت نمايند.

ماده ۲۷ – بازرس سازمان استان در جلسه مجمع عمومي و از بين اعضاي آن مجمع با اكثريت آرا براي مدت یک سال انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

تبصره – هر يك از سازمان‌های استان‌ها می‌توانند نسبت به تعيين بازرس از ميان حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌ای حسابداران ذيصلاح به‌عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ اقدام نمايند.

دکمه بازگشت به بالا