کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه فعاليت در حوزه تجهيزات پزشكي مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱ وزير بهداشت، درمان، آموزش پزشكي

ماده ۹۶ ـ انواع تخلفات: تخلفات حوزه تجهيزات پزشكي شامل موارد ذيل می‌باشد:

۲ ـ اظهار خلاف واقع به‌منظور منتفع شدن و يا منحرف نمودن اذهان كارشناسان و خريداران نظير ارائه مستندات ناصحيح مانند ارائه اصل يا كپي (تصوير) مستندات به‌صورت فيزيكي يا الكترونيكي

دکمه بازگشت به بالا