کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه تعيين قيمت فروش، اجاره و نحوه و شرايط واگذاري ساختمان‌ها و اراضي مازاد بر نياز وزارت آموزش‌وپرورش به مؤسسان مدارس غيردولتي مصوب ۱۳۸۹/۹/۷ وزراي عضو كميسيون لوايح هیئت دولت

ماده ۴ – قيمت پايه براي فروش و اجاره املاك موضوع اين آیین‌نامه توسط كارشناس رسمي دادگستري تعيين می‌شود و واگذاري از طريق مزايده صورت می‌گیرد.

ماده ۱۷ (اصلاحي ۳۰/۰۵/۱۳۹۰)- در صورت بروز اختلاف در اجراي قرارداد اعم از انتقال يا اجاره، موضوع اختلاف به پيشنهاد وزير آموزش‌وپرورش و تصويب دولت به هیئت داوري سه‌نفره مركب از نمايندگان طرف‌های قرارداد و يك نفر داور مرضی‌الطرفین و در صورت عدم تراضي، يك نفر به انتخاب كانون كارشناسان رسمي دادگستري، ارجاع خواهد شد. رأي هیئت يادشده براي طرفين لازم‌الاجرا می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا