کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۷ وزيران عضو كارگروه توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت

ماده ۱۰ – احراز اصالت خودرو و گواهي اسقاط در مراكز اسقاط بنا به تشخيص پليس، توسط كارشناس رسمي (مقيم) يا كارشناس يا كاردان فني نيروي انتظامي (مقيم) انجام می‌گیرد.

تبصره ۱ (اصلاحي ۱۸/۰۵/۱۳۹۶)- در صورت عدم‌تأیید مدارك در بند «ب» ماده (۸) و يا عدم همخواني اطلاعات واردشده با اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعاتي ستاد، خودرو فرسوده در مركز اسقاط باقی‌مانده و كارشناس مركز اسقاط با همكاري نيروي انتظامي موظف‌اند ظرف ده روز نسبت به تعيين تكليف خودروي مربوط اقدام نمايند.

تبصره ۲ ـ (الحاقي ۱۸/۰۵/۱۳۹۶) در صورت احراز تخلف مراكز اسقاط در خصوص واگذاري وسيله نقليه اسقاط شده يا قطعات اصلي آن (موتور، شاسي، اتاق، دستگاه سوخت‌رسان و دستگاه انتقال نيرو) به تشخيص نيروي انتظامي موضوع اعزام كارشناس به مركز اسقاط مذكور به مدت سه ماه متوقف می‌شود و مراتب به همراه مستندات جهت تصمیم‌گیری به كارگروه موضوع ماده (۱۸) منعكس می‌گردد.

ماده ۱۱ – پس از تأييد اسقاط خودرو در پايگاه اطلاعاتي ستاد توسعه كارشناس مقيم، گواهي اسقاط خودرو براي شماره‌گذاری خودروهاي وارداتي موضوع ماده (۵) اين آیین‌نامه يا استفاده از تخفيفات حقوق ورودي و سود بازرگاني توسط ستاد صادر و به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران اعلام می‌گردد.

ماده ۱۵ – قيمت لاشه خودروي فرسوده بر اساس نظر كارشناسي محاسبه و توسط ستاد تعيين می‌گردد.

دکمه بازگشت به بالا