قوانین و مقررات کارشناسی – مقررات

آیین‌نامه ارزيابي مقرر در تبصره ۶ و ۷ قانون تأسيس شركت اتوبوسراي عمومي مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۳۴ هیئت‌وزیران

ماده ۱ – اتوبوس‌ها و ساير لوازم متعلق به آن‌ها كه بر طبق تبصره‌های ۶ و ۷ ماده‌واحده قانون تأسیس شركت اتوبوس‌رانی عمومي مصوب ۱۶ /۱۱ /۳۱ به شرکت واگذار خواهد شد به‌وسیله دو كميسيون تشخيص كاركرد و تقويم قيمت معاينه و ارزيابي می‌شوند.

ماده ۲ – هر يك از دو كميسيون فوق‌الذکر مركب از سه نفر عضو به شرح ذيل خواهد بود:

۱ – یک نفر نماينده مشخص به معرفی وزارت دادگستري از بين كارشناسان رسمي يا اشخاصي كه وزارت دادگستري صلاحيت آن‌ها را محرز بداند.

۲ – یک نفر نماينده از طرف فروشنده.

۳ – یک نفر متخصص فني از طرف شركت.

ماده ۷ – اگر بين نمايندگان شركت و فروشنده در كميسيون تشخيص كاركرد و كميسيون تقويم قيمت اختلاف حاصل شود نظر كارشناس دادگستري قطعي خواهد بود. منظور از كاركرد عمر اتوبوس و وسایل آن می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا