قوانین و مقررات کارشناسی – مقررات

آیین‌نامه اجرايي مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي مصوب هیئت‌وزیران

ماده ۲ ـ معاملات جهاد مركز و دستگاه‌های تابعه از طریق مناقصه يا مزايده انجام می‌گیرد، مگر در موارد زير:

د ـ در مورد خريد يا اجاره اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسئولیت وزير در جهاد مركز يا بالاترين مقام دستگاه‌های تابعه یا مقام‌های مجاز از طرف آن‌ها با کسب نظر كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس خبره و معتمد رشته مربوط صورت خواهد گرفت.

دکمه بازگشت به بالا