کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۴ وزيران عضو كارگروه مسكن

ماده ۱ (اصلاحي ۰۲/۱۲/۱۳۸۸)- در اجراي ماده (۸) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، به‌منظور تبديل وضعيت و افزايش بهره‌وری عرضه خانه‌های سازماني و تأمین مسكن منطبق بر الگوي مصرف مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته، كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شرکت‌های دولتي كه صد درصد (۱۰۰%) سرمايه و سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد، بانک‌ها، شرکت‌های بيمه و مؤسسات اعتباري و همچنين نيروهاي مسلح (به اذن مقام معظم رهبري) موظف‌اند نسبت به فروش خانه‌های سازماني در مالكيت خود بر اساس قيمت پايه كارشناسي روز كه توسط كارشناس رسمي تعيين می‌گردد، از طريق مزايده عمومي اقدام و وجوه حاصله را در حسابي كه با درخواست خزانه‌داری كل از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح می‌گردد، واريز نمايند تا معادل صد درصد (۱۰۰%) آن در بودجه سنواتي منظور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين آیین‌نامه به مصرف برسد.

دکمه بازگشت به بالا