قوانین و مقررات کارشناسی – مقررات

آیین‌نامه اجرايي ماده (۱۲۹) قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب هیئت‌وزیران

ماده ۳ ـ صدور پروانه كار جهت كارشناسان و متخصصين خارجي موردنیاز دولت پس از تأييد هیئت فني اشتغال اتباع خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي در هر مورد توسط اداره كل اشتغال اتباع خارجي انجام می‌گیرد.

تبصره ـ (اصلاحي ۱۳/۰۶/۱۳۷۹) شرايط استخدامي كارشناسان و متخصصين فني خارجي موردنیاز بخش دولتي و اجازه صدور پروانه كار بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه‌ریزی كشور، به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

دکمه بازگشت به بالا