کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ رئيس نهاد قوه قضائيه

ماده ۱۷ ـ هزینه‌های حضانت و نگهداري طفل اعم از نفقه و ساير هزینه‌های لازم در اين خصوص، توسط دادگاه با رعايت اوضاع‌واحوال طفل و شخصي كه حضانت و نگهداري طفل به عهده وي محول گرديده و در صورت ضرورت با اخذ نظر كارشناس رسمي دادگستري يا خبره محلي و رعايت ساير ضوابط تعيين خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا