کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۲ هیئت‌وزیران

ماده ۲ – در اين آیین‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار می‌روند:

ص – قيمت كارشناسي: قيمتي كه بر اساس نظر كارشناس رسمي دادگستري در رشته مرتبط تعيين می‌شود.

ماده ۲۹ – مسؤوليت رسيدگي به شكايات مصرف‌کنندگان و جلب رضايت ايشان در مرحله اول بر عهده عرضه‌کننده می‌باشد. در صورت بروز اختلاف بين عرضه‌کننده و مصرف‌کننده، رأساً از طريق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و با نظارت سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موردبررسی و رسيدگي قرار می‌گیرد. چنانچه رضايت مصرف‌کننده تأمين نشود، می‌تواند به هیئت حل اختلاف موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون مراجعه كند. هیئت حل اختلاف موظف است ظرف بيست روز از تاريخ ثبت شكايات به موضوع رسيدگي و نسبت به آن کتباً اعلام رأي كند. مناط رأي، نظر اكثريت اعضاي هیئت است. اين رأي بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرا شود.

تبصره ۳ – ثبت اعتراض و رسيدگي به آن در هیئت حل اختلاف رايگان است، اما حق‌الزحمه كارشناس رسمي كه در هیئت حاضر و اظهارنظر می‌کند بايد ظرف پنج روز از تاريخ اعلام هیئت، توسط شاكي پرداخت شود، در غير اين صورت، هیئت پرونده اعتراض را با ذكر دليل مختومه اعلام می‌نماید.

دکمه بازگشت به بالا