کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه اجرايي قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين – مصوب ۱۳۸۴ – و ماده (۵۷) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب ۱۳۸۴ –مصوب ۱/۲/۱۳۸۷ وزيران عضو كميسيون امور زير بنايي، صنعت و محیط‌زیست

ماده ۷ ـ تعرفه هزینه‌های جبراني بر اساس هزينه مطالعات و اجراي طرح‌های مذكور، نوع و حجم مصرف، شرايط اقتصادي، اجتماعي هر منطقه و با در نظر گرفتن محدوده‌های مطالعاتي ممنوعه و تعرفه چاه‌های تبصره ذيل ماده (۳) قانون توزيع عادلانه آب بر اساس ارزش محلي آب، با نظر كارشناسان رسمي دادگستري، بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و تصويب هیئت‌وزیران تعيين خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا