کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن – مصوب ۱۳۸۸ مصوب ۲۷/۴/۱۳۹۰ وزيران عضو كارگروه مسكن

ماده ۸- تبصره ۴-

بند هـ – قيمت كارشناسي روز عرصه موضوع‌بندهای (ج) و (د)، بدون در نظر گرفتن ارزش‌افزوده ناشي از اقدامات و سرمایه‌گذاری متصرف، توسط كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس قوه قضائيه يا كارشناس نظام‌مهندسی محاسبه می‌گردد.

دکمه بازگشت به بالا