کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۱۳۹۰/۴/۱۲ هیئت‌وزیران

ماده ۳ ـ درصورتی‌که معبر متروك با رعايت ضوابط شهرسازي قابليت صدور پروانه ساختماني به نحو مستقل را نداشته باشد، شهرداري می‌تواند معبر مذكور را جهت الحاق آن به ملك يا املاك مجاور به ترتيب زير واگذار نمايد:

تبصره ۱ ـ بهاي كارشناسي روز معبر متروك، از طريق ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري منتخب شهرداري تعیین‌شده و هزینه‌های كارشناسي توسط شهرداري پرداخت می‌گردد.

دکمه بازگشت به بالا