قوانین و مقررات کارشناسی – مقررات

آیین‌نامه اجرايي تبصره (۳) ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) اصلاحي قانون ثبت‌اسناد و املاك كشور مصوب هیئت‌وزیران

ماده ۱ – در کلیه مواردي كه مستحدثات و بناي تصرفي در اراضي دولت يا شهرداری‌ها ایجادشده باشد هیئت‌های موضوع ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت‌اسناد و املاك – مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ – با انتخاب كارشناسان ثبتي و همكاري سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور نسبت به تهيه و ترسيم، كروكي محل مورد تصرف، دلايل تصرف تعيين موقعيت، حدود، مساحت و شماره پلاك اصلي و فرعي و نحوه تصرفات اقدام و همراه با مشخصات كامل شناسنامه (اعم از نام، نام خانوادگي، نام پدر، شماره شناسنامه و محل صدور آن) به‌صورت مستند از طریق ادارات به دستگاه صاحب زمين اعلام می‌نمایند تا در خصوص موارد قيد نشده در بند (و) تبصره (۳) ماده (۲) اعلام نظر نمايند.

دکمه بازگشت به بالا