کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه اجرايي بند (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذیر و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴/۴/۱۰ هیئت وزیران

ماده ۳ – ارزيابي قيمت بازار املاك مازاد موضوع اين آیین‌نامه توسط كارشناس يا كارشناسان رسمي معرفی‌شده توسط سازمان انجام می‌گیرد و هزينه كارشناسي به عهده بانك يا مؤسسه اعتباري مربوط است.

دکمه بازگشت به بالا