کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذیر و ارتقاي نظام ملي كشور – مصوب ۱۳۹۴ مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۷ هیئت‌وزیران

ماده ۱۹ (اصلاحي ۱۲/۱۲/۱۳۹۴)- مدارك و مستندات موردنیاز براي انتشار اوراق صكوك اجاره به شرح زير است:

۱ – مدت و نوع اجاره، ميزان اجاره‌بها و نحوه پرداخت آن به سرمایه‌گذاران

۲ – گزارش كارشناس يا كارشناسان منتخب كانون كارشناسان رسمي دادگستري در خصوص دارايي و ارزش آن

۳ – تأييديه سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور يا ساير مراجع ذی‌صلاح مبني بر نبود محدوديت يا منع قانوني، قراردادي يا قضايي براي انتقال دارايي، منافع و حقوق ناشي از آن

۴ – گزارش توجيهي تأمين مالي از طريق انتشار اوراق صكوك اجاره

۵ – اطلاعات كامل مطالبات قطعي شده اشخاص طلبكار و پيشنهاد اولویت‌های تسويه بدهي به كارگروه اجرايي.

۶ – ساير مدارك موردنیاز به تشخيص كارگروه.

دکمه بازگشت به بالا