کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه اجرايي بند ب الحاقي به ماده ۸۶ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع ماده ۴۳ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ مصوب ۳۰/۴/۱۳۸۱ هیئت‌وزیران

ماده ۵ ـ ميزان اجاره‌بها با توجه به كاربري آن‌ها و بر اساس قيمت عادله رو ز به تشخيص كارشناس رسمي دادگستري تعيين خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا