Uncategorized

آگهی مزایده

آگهی مزایده

به اطلاع می رساند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در نظر دارد قسمتی از طبقه همکف مجموعه را به عنوان فروشگاه جهت ارائه محصولات، کتب و خدامتا انتشاراتی به صورت اجاره با حفظ کاربری به واجدین شرایط دارای تائیدیه از حفاظت اطلاعات مرکز واگذار نماید.

متقاضیان جهت شرکت در مزایده موظف‌اند از تاریخ ۹۸/۷/۶ تا پایان وقت اداری ۹۸/۷/۱۳ پیشنهاد قیمتی خود را بصورت مکتوب و محرمانه به تحویل حوزه ریاست نمایند.

ضمنا مرکز در رد یا قبول پیشنهاد و یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.

دکمه بازگشت به بالا