قوانین و مقررات کارشناسی – مقررات

آيين‌نامه اجرائي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۳ هیئت‌وزیران

ماده ۱۹ – برآورد، تأمین و پرداخت هرگونه خسارات ناشي از اجراي قانون به مرزنشينان به قيمت عادله و ساير هزینه‌های متعلقه به عهده وزارت كشور می‌باشد.

تبصره ۱ – قيمت عادله به‌وسیله كارشناسان رسمي و در صورت عدم دسترسي به كارشناسان رسمي توسط خبرگان محلي برآورد خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا