یادداشت

آموزش مجازی مرکز

لینک دوره های آموزش مجازی مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به شرح زیر می باشد:

۱- دوره های آموزشی کارآموزی وکلا

۲- دوره های آموزشی داوری

۳- دوره های ویژه کارشناسان رسمی دادگستری

۴- دوره های پیش نیاز کارآموزان وکالت 

 

دکمه بازگشت به بالا