قوانین و مقررات وکالت

آئین‌نامه راجع به دفتر راهنمایی كانون وکلا مصوب ۱۳۱۷ وزیر عدلیه

نظر به اینکه بين مراجعه‌کنندگان به عدلیه و يا اداره ثبت‌اسناد و املاك اشخاصي يافت می‌شوند كه از قوانين و ساير مقررات بی‌اطلاع بوده و تمكن كافي هم براي مراجعه به وکیل عدليه ندارند و به‌این‌ترتیب نمی‌توانند از وسایلی كه قانون در دسترس آن‌ها گذاشته استفاده نموده به‌حق خود برسند وزارت عدليه به شرح سواد پائين دفتر راهنمایی براي هدايت آن‌ها تشكيل و انجام اين امر را به عهده كانون وکلا قرارداد تا وظيفه مهمي را كه وکلا عدليه در كمك به احقاق حق‌دارند نسبت به تمام طبقات اعم از اينكه قادر بدادن حق‌الوکاله باشند يا نه به‌طور تساوي انجام دهند بنابراين بعدها كساني كه داراي تمكن كافي نيستند اگر احتياج به مراجعه به مقامات قضائي و يا ثبتي پيدا می‌کنند می‌توانند به دفتر راهنمایی رجوع نمايند دفتر راهنمایی سعي می‌کند نسبت به درخواست‌هایی كه می‌رسد خود رسيدگي و تعيين تكليف و مساعدت‌های معنوي نمايد و اگر ديد براي احقاق حق دخالت وكيل عدليه لازم است قسمت معاضدت قضائي صاحب‌کار را هدايت می‌کند تا وكيل مجاني براي او انتخاب شود

ماده ۱ – كساني كه تمكن كافي براي مراجعه به وکیل عدليه ندارند و همچنين ادارات عام‌المنفعه و بنگاه‌هایی كه به‌منظور امور خيريه درست‌شده از راهنمایی استفاده می‌کنند.

ماده ۲ راهنمایی نسبت به کلیه دعاوي كه در عدليه اعم از دوایر جزائي يا حقوقي طرح‌شده و يا طرح می‌شود و همچنين نسبت به اموری كه در دوایر اجرا مطرح است و يا می‌بایستی طرح گردد و نسبت به مسائل راجع به ثبت املاك و اعتراض بر آن و اسناد لازم‌الاجرا ممكن است به عمل آيد

ماده ۳ – تقاضاي راهنمایی ممكن است كتبي باشد يا شفاهي و هيچ هزينه به آن تعلق نمی‌گیرد مرجع اين تقاضا دفتر كانون وكلا است وقتي اين تقاضا قبول می‌شود كه تقاضاکننده عدم تمكن خود را براي رجوع به وکیل اعلام نمايد

ماده ۴ – دفتر راهنمایی تشكيل می‌شود از يك نفر رئيس و به عده كافي از بين مأمورین قضائي و كارآموزان يا وکلا و يا ساير كساني كه اطلاعات حقوقي دارند اعضا خواهد داشت

ماده ۵ – همین‌که درخواست از دفتر راهنمایی به عمل آمد خلاصه آن در دفتر مخصوص ثبت‌شده رئيس دفتر شخصاً يا به‌وسیله يكي از اعضاء آن را موردبررسی قرار داده و به صاحب‌کار راهنمایی می‌کند چه اقدامي می‌بایستی براي انجام كار خود به عمل آورد و بچه مرجعي می‌بایستی رجوع نمايد

ماده ۶ – راهنمایی به مسئولیت رئيس دفتر راهنمایی به عمل ميايد اگرچه از طرف اعضاء اقدام به آن شده باشد

ماده ۷ – راهنمایی ممكن است كتبي يا شفاهي باشد درهرحال خلاصه آن بايد در دفتر قيد شود

ماده ۸ – راهنمایی فقط جنبه مشاوره را داشته مسئوليت حقوقي براي رئيس راهنمایی و يا كانون وکلا ايجاد نمی‌کند ولي ارتكاب خبط در راهنمایی موجب تخلف انتظامي خواهد بود.

ماده ۹ ـ اگر دفتر راهنمایی ديد كه مراجعه‌کننده مدركي براي اثبات ادعاي خود ندارد در ضمن راهنمایی اين نكته را خاطرنشان می‌نماید كه دعواي او ممكن است به نتيجه مطلوب نرسد.

ماده ۱۰ ـ اگر در اثر راهنمایی احتياج به معاضدت قضائي پيدا شد مراجعه‌کننده به معاضدت قضائي هدایت‌شده و ضمناً به او اعلام خواهد شد كه اظهار عدم تمكن ازنظر معاضدت قضائي كافي نيست و بايد دلایلی كه بر اعسار خود دارد به معاضدت قضائي ارائه بدهد تا وكيلي براي او انتخاب شود.

ماده ۱۱ ـ هیئت‌مدیره كانون وکلا مأمور اجرا اين آئین‌نامه است

دکمه بازگشت به بالا