اخبار مرکز

آئين انعقاد تفاهم نامه همكاری در زمينه حمايت حقوقی از فرهنگيان در كشور

آئين انعقاد تفاهم نامه همكاری در زمينه حمايت حقوقی از فرهنگيان در كشور

آئين انعقاد تفاهم نامه همكاری
در زمينه حمايت حقوقی از فرهنگيان در كشور؛

به گزارش روابط عمومی مركز وكلا، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائيه؛

در آستانه شهادت استاد مرتضی مطهری و روز بزرگداشت مقام معلم، مركز وكلا، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائيه با انقعاد تفاهم نامه ای با وزارت آموزش و پرورش متعهد شد تا خدمات حقوقی و کارشناسی رسمی مطابق تعرفه به فرهنگيان كشور ارائه نمايد.

 

دکمه بازگشت به بالا