قوانین و مقررات کارشناسی – مقررات

آئين‌نامه اجرائي نحوه و شرايط اجاره و و‌اگذاري اماكن و محل‌ها در فرودگاه‌های كشور مصوب ۲۱/۹/۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

ماده ۹ – تعيين ميزان اجاره‌بها و حق استفاده به‌وسیله يك نفر كارشناس رسمي دادگستري خواهد بود و دستمزد كارشناس وسيله متقاضي، مستأجر يا استفاده‌کننده پرداخت می‌گردد.

نحوه انتخاب و ارجاع كار به كارشناس به‌این‌ترتیب است كه سازمان هواپیمایی كشوري از بين شش نفر از كارشناسان رسمي دادگستري در رشته مربوط يك نفر را به‌قیدقرعه انتخاب می‌نماید و نظر اين كارشناس براي متقاضي، مستأجر يا استفاده‌کننده قطعي است درصورتی‌که سازمان هواپیمایی كشوري نظر به‌قیدقرعه انتخاب و یک نفر را نيز خود تعيين می‌نماید نظر اكثريت اين هيئت كارشناسي مناط اعتبار و قطعي است. دستمزد و هزينه كارشناسي در مرحله دوم بالمنافصه خواهد بود.

تبصره ـ در نقاطي كه كارشناس رسمي دادگستري و جود ندارد به ترتيب مذكور در اين ماده از كارشناسان ثبت و محلي و يا از كارشناسان رسمي دادگستري نزدیک‌ترین شهرستان به محل استفاده خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا