اخبار مرکز

اولین کارگاه علمی مشترک مابین مرکزوکلا، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و پلیس بین الملل

اولین کارگاه علمی مشترک مابین مرکزوکلا، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و پلیس بین الملل که به همت کمیسیون بین الملل این مرکز انجام پذیرفت در مقر فرماندهی پلیس بین الملل ناجا برگزار گردید.

در افتتاحیه این کارگاه سردار دکتر شیرزاد فرماندهی محترم پلیس بین الملل ناجا و جناب آقای دکتر بهادری جهرمی رئیس مرکز به ارائه رئوس مطالب پرداخته و در ادامه حاضران به فراگیری مبانی پلیس بین الملل و جدیدترین تجربیات حقوقی بین المللی اینترپل که توسط معاونت های محترم اینترپل ارائه گردید پرداختند.

 

دکمه بازگشت به بالا