اخبار حقوقی و قضایی

رونمایی از سامانه مشعل در سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

سامانه مشعل در سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به منظور بهبود عملکرد این سازمان، رونمایی شد.

سامانه مشعل در سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به منظور بهبود عملکرد این سازمان، رونمایی شد.

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از همه صاحب نظران، اندیشمندان، هم وطنان دغدغه مند، مددجویان و خانواده ایشان؛ دعوت می‌نماید، برای بهبود عملکرد و یا در صورت مواجهه با هرگونه تخلف در حوزه مسئولیت سازمان زندان ها، انتقاد، پیشنهاد و گزارشات خود را در فضای مجازی به شماره۰۹۰۲۰۰۳۶۰۰۱ ارسال نمایند.

دکمه بازگشت به بالا