کارشناسی-مقررات-جدید

آیین‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور مصوب ۱۱/۱۳۸۵ هیئت‌امنای صندوق رفاه دانشجويي

ماده ۱۲ – حسابرس شخص حقوقي است كه به پيشنهاد رئيس موسسه در جلسه هیئت‌امنا ساليانه از بين حسابداران رسمي (عضو جامعه حسابداران رسمي) انتخاب می‌گردد. گزارش حسابرسي سالانه در هیئت‌امنا قرائت و هیئت‌امنا نسبت به بندهاي گزارش حسابرس به ازاي هر بند اظهارنظر، تصمیم‌گیری و تعيين تكليف خواهد نمود و با عنايت به گزارش حسابرس نسبت به تصويب صورت‌های مالي موسسه تصميمات لازم اتخاذ خواهد نمود.

تبصره ۱ – وظايف حسابرس رسيدگي به اسناد عمليات مالي و حسابداري موسسه و اظهارنظر نسبت به آن بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابرسي می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا